V študijskem letu 2019/2020 na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM, začenjamo z izvedbo prenovljenega študijskega programa 1. bolonjske stopnje: Agrarna ekonomika in razvoj podeželja.

Študijski program Agrarna ekonomika in razvoj podeželja ponuja najnovejše vsebine s področja agrarne ekonomike, managementa v kmetijstvu, marketinga in razvoja podeželja s poudarkom na trajnostnem konceptu pridelave oziroma proizvodnje hrane.

Študijski program se bo izvajal na matični fakulteti v Hočah.