Blue Flower

nacrt vrta

Deli vrta

1. Zbirka rododendronov

Idealno delno senčno in vlažno lego ponuja vhodni del botaničnega vrta zbirki rododendronov. Rododendroni zacvetijo konec meseca aprila, svoj najlepši in najbolj pisan razcvet pa ponuja zbirka obiskovalcem v prvi tretjini meseca maja. V tem času v botaničnem vrtu prirejamo organizirana predavanja o izbiri in negi teh priljubljenih kisloljubnih grmovnic, obiskovalci pri nas lahko kupijo tudi sadike.

 

2. Gozd z grmovnicami

Del pokriva dobro četrtino botaničnega vrta od vsega skupaj 8 hektarov površine. V tem delu so na voljo: večnamenski prostor  za prireditve na prostem in pod streho, razstavišče, avtomati s prigrizki in napitki ter sanitarije. Na vhodu v vrt poteka prodaja pridelkov in proizvodov s Pohorskega dvora.

Rastlinske zbirke v tem delu so pretežno grmovnice (hortenzije, trdoleske, dobrovite in brogovite), ki rastejo v zavetju svetlega mešanega gozda, značilnega za nižinske dele Slovenije. Spomladi gozdno podrast prerastejo zvončki in kronice ter nekateri drugi predstavniki znanilcev pomladi (telohi, jetrniki, trobentice, petelinčki,…)

3. Izvorne rastlinske vrste ali relikti

Zbirka reliktov ponuja vpogled v zgodovino nastanka rastlinskih vrst – v čas, ko  so se razvile prve velike in olesenele kopenske rastline: iglavci (bori, omorike), listavci (magnolije, tulipanovec, metasekvoja, taksodij, volemija).

4. Zbirka javorjev

Zbirka ponuja pogled na raznovrstnost ene rastlinske družine. V zbirki so javorji iz naravnih rastišč Azije, Severne Amerike in Evrope, pa tudi gojene sorte: kroglasti, pahljačasti, rdečelistni,…

 

5. Sistemsko polje

Zbirke rastlinskih družin prikazujejo razvoj rastlinskih vrst od najpreprostejših (zlatičnice) do najkompleksnejših (trave in druge enokaličnice). Vsaka gredica v sistemskem polju je predstavitev ene rastlinske družine. Izbrane so pomembnejše rastlinske družine in njihovi najbolj značilni predstavniki, namenjeni učenju rastlinske sistematike.

6. Sadovnjak in genska banka

V manjšem sadovnjaku so predstavljene značilne slovenske sorte jablan in hrušk. Zbirka se nadaljuje v genski banki, kjer gojimo sorte sadnih rastlin za raziskave in križanja. Spomladi so v sadovnjaku prikazi rezi sadnega drevja za obiskovalce.

7. Skalnjak

Skalnjak je sestavljen iz treh matičnih kamnin: apnenca, granodiorita in serpentinita. V sredini je prikaz kraške doline z značilnimi predstavniki rastlinskih vrst: sibirska in vodna perunika, jesenski podlesek, baldrijan, galska vrtnica, …

V skalnjaku so glede na rastišča v naravi predstavljene tudi nekatere zaščitene in ogrožene rastlinske vrste. Na ogled so tudi mnoge okrasne pokrovne trajnice in okrasni sroboti.

8. Rondo

Na 900 m2 je predstavljena zbirka poleti cvetočih visokih trajnic in trav skupaj z grmovnicami in vzpenjalkami. Ker je osnova krožno zasajena zbirka brinov in kroglastih klekov, smo zasaditev poimenovali 'rondo'. Med drugim boste tukaj našli sorte ameriškega slamnika, jesenskih aster in anemon ter spoznali mnoge uporabne kombinacije za zasaditev vrta.

9. Vodne in obvodne rastline

V zbirki vodnih rastlin so predstavljene vodne in obvodne rastline, ki spadajo na seznam ogroženih in zaščitenih rastlinskih vrst (vodna leča, beli lokvanj, rumeni blatnik,…) Najmlajše obiskovalce najbolj pritegnejo vodne živali – dvoživke, ki so za svoj življenjski prostor izbrale ribnik.

10. Zelišča

V zeliščnem vrtu je predstavljenih več kot šestdeset zdravilnih rastlin. Označene so z imeni in splošnimi informacijami o zdravilnosti ter uporabi, zato so primerne za samostojno učenje. Skozi vse leto v vrtu potekajo predavanja in praktični prikazi na temo uporabe zdravilnih rastlin za prehrano in zdravje.

11. Rozarij

Najbolj obiskan del botaničnega vrta je rozarij. V njem so v obliki sončnih žarkov skupaj z nizko živo mejo iz pušpana  zasajene zbirke vrtnic. Ta del vrta je prostor za srečanja ljubiteljev vrtnic in glasbe. Je prostor, kjer prirejamo izobraževalne in druge prireditve na prostem. V mesecu juniju (rožnik) so vrtnice v najlepšem razcvetu, njihove žive barve cvetov pa dopolnjuje opojen vonj cvetočih lip. V zbirki je skoraj sto različnih sort vrtnic.

12. Zbirka magnolij

V zgodnje spomladanskem času v vrt pritegnejo cvetoče magnolije. V zbirki je več kot petnajst različnih sort magnolij, ki cvetijo v belih, rumenih in lila odtenkih.

13. Zbirka iglavcev in narcis

Največji del botaničnega vrta obsega zbirka iglavcev, ki jo spomladi popestrijo cvetoče narcise. Težko bi se odločili, katera izmed več kot sto različnih sort narcis je najlepša. Drevesne orjake lahko občudujemo v vseh letnih časih. Častitljivi orjaški sekvoji in orjaški klek so najstarejša, pa tudi najvišja drevesa v vrtu. Stara so več kot 130 let.

14. Sadno zelenjavni vrt

V sadno zelenjavnem vrtu so zasajene užitne in uporabne rastline – tako enoletne, kot tudi trajne. Predstavljen je kolobar gojenja zelenjavnih rastlin. Zasajene so vse pomembnejše sadne grmovnice (ribez, josta, kosmulje, maline, robide, ameriške borovnice,…) in njihove vzgojne oblike. Predstavljene so tudi vzgojne oblike drugih sadnih rastlin (brajde, senčnice, stebraste jablane, špalir in pahljača).