Blue Flower

Ideja projekta Arheološki park ima svoj izvor v srečni okoliščini, da leži botanični vrt na območju, kjer se je pred skoraj 3000 leti razprostiral osrednji del obsežnega gomilnega grobišča iz starejše železne dobe. Ta del je danes z odlokom razglašen za arheološki spomenik. Na tem mestu so svoje umrle pokopavali prebivalci utrjene naselbine na Pošteli na Pohorju, enega najpomembnejših središč iz starejše železne dobe med Alpami in Panonijo. V botaničnem vrtu je ta arheološka dediščina zaenkrat obiskovalcem dostopna le prek skromne arheološke razstave, a naša vizija je, da se to v kratkem spremeni. V gozdnatem območju tik ob današnji južni meji botaničnega vrta se je do danes ohranilo več kot dvajset grobnih gomil v skoraj nedotaknjenem stanju. S tem se ponuja izjemna priložnost, da del krajine, zamrznjen v času starejše železne dobe, predstavimo širši javnosti. Ponuja se možnost rekonstrukcije ene izmed gomil, s tem bi lahko še nazorneje prikazali način pokopa v takratnem času. Arheološki park bo imel svoj informacijski center z razširjeno stalno arheološko razstavo, ki bo obiskovalcem predstavljala način življenja v starejši železni dobi ter jih seznanjala tudi s podobo okolice od prazgodovinskih obdobij do polpretekle zgodovine. Park bo vključeval arheološko pot, po kateri se bodo obiskovalci lahko sprehodili med gomilami. Postanek v botaničnem vrtu in ogled razširjene stalne arheološke razstave je le ena od postaj na arheološki poti, ki povezuje zgodovinsko pomembne lokacije od Hoč do Radvanja.

Več informacij v publikaciji: Arheološka pot po Mariboru z okolico, Odsek I: Zgornje Radvanje –Spodnje Hoče (Črešnar Matija, 2012)  

Prazgodovinsko grobišče v medijih